home
doel

standhouders
parkeren
sponsors
rotart eems-dollard
contact
links

 
 

Doel Luci-Fair

De Rotary Eems-Dollard is een serviceclub met als motto, “kijk naar de medemens en de wereld om je heen en probeer dienstbaar te zijn”. Wij brengen dat in de praktijk door de opbrengst van deze Luci-Fair te besteden aan een regionaal en internationaal project:
Stichting “de Schutse” in Appingedam:
Dit is een vrijwilligersorganisatie voor palliatieve terminale zorg, die mensen in het eindstadium van hun ziekte begeleidt en verzorgt. Zij biedt hen de mogelijkheid thuis of in een vertrouwde omgeving -bijna-thuis-huis- te sterven.

Microcredietfonds Githunguri: Al enige tijd worden in Oenkerk (Friesland) opleidingen voor jonge boeren in ontwikkelingslanden gegeven. Eenmaal terug in hun vaderland is geld nodig om de boer(inn)en, daadwerkelijk te kunnen laten starten. Van het Githungurifonds krijgen zij daartoe een lening. Wij willen aan dat fonds graag een bijdrage leveren.
 
 
a3sign webdesign